VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
Falang Database driver not enabled
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

SUY GẪM LỜI CHÚA

Kinh thánh: Ê-phê-sô 1:4-14

4 Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! 7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. 13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.

Suy Niệm về:Địa vị làm Con Đức Chúa Trời. (Dự Phần Kế Nghiệp)

Chúng ta ngồi lại học Kinh thánh hôm nay không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên , mà Chúa đã chọn chúng ta.

Ngài đã có một chương trình kế hoạch sẵn cho mỗi cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên nếu như chúng ta không biết, thì chúng ta vô tình đi ngược lại ý muốn của Ngài. Bằng cớ là trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta thờ hình tượng, tôn vinh con người, sống theo ý riêng, cố gắng hết sức, hết khả năng hết sức, để cạnh tranh, ganh đua, ghen tỵ. Cố gắng làm giàu v.v Rất nhiều người tin có Đức Chúa Trời có Chúa Jesus giáng sanh cách đây hơn 2000 năm nhưng họ cho như một nhân vật lịch sử cho nên họ không thờ không làm theo những lời dạy trong Kinh thánh. Những điều đó làm cản trở sự cứu rỗi. Sự Tin kính là đặt trọn niềm tin vào ba ngôi ĐCT, mời Ngài làm chủ đời sống của mình, và thuận phục theo ý chỉ của Ngài và thực hành điều Chúa dạy. Dĩ nhiên thực hành rất khó, Nhưng cần đức tin và sự thuận phục . Tạ ơn Chúa nhờ ân điển và quyền năng của Ngài . Cám ơn Chúa vì chính Ngài cứu chuộc chúng ta từ nơi tối tăm ra nơi sáng sáng. Ngài yêu chúng ta đến nỗi phải hy sinh mạng sống của Ngài.

7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.

Vì vậy: “Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái ĐCT, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Găng 1:12)

Cha mẹ luôn ban cho con cái những gì tốt nhất, và bảo vệ cho con cái.

Ma-thi-ơ 7: 7- 12

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? 12 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ,

ĐCT là đấng toàn năng làm được mọi sự, những gì mà người đời bó tay thầy chạy thì ĐCT thể hiện năng quyền của Ngài. Ngài cho chúng ta điều chúng ta cần chứ không phải điều chúng ta muốn.

Ngài cho chúng ta theo ý chỉ và mục đích của Ngài, chứ không phải theo mục đích của chúng ta.

Nói nôm na Ngài ban ân điển nhưng theo nguyên tắc của Ngài.

Ví dụ: Đôi giày mang rất cũ.

Đức Chúa Trời cũng vậy chúng ta phải nài xin gõ cửa Ngài, nhưng không phải theo ý riêng và tư dục của mình.

Địa vị của chúng ta là dự phần kế nghiệp của Ngài. Kế nghiệp có nghĩa là nối nghiệp, tiếp tục sự nghiệp. Phần kế nghiệp đó là di chỉ của Ngài trong Kinh Thánh. Chúa dạy chúng ta rất nhiều điều, nhưng chúng ta cần chú trọng đến Đại Mạng lệnh của Ngài.

Chúng ta cần suy gẫm thêm 3 điều chúng tôi gợi ý như sau:

I/ Giữ Điều Răn: Mat 22: 37-39

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

 

II/ Truyền Giáo: Mathi-ơ 28:18-20

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

III/ Kẻ tin sẽ có phép lạ Mac 16:17-18

Vậy kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống vật chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, kẻ đau sẽ lành.

Cầu xin Thánh Linh Chúa ở cùng với quý ông bà và anh chi em trong sự học tập suy gẫm và thực hành Lời Ngài.

Admin HT PH ĐT

 

TÓM TẮT MƯỜI ĐIỀU RĂN

 TÓM TẮT MƯỜI ĐIỀU RĂN

(Diễn thơ theo Xuất 20:1-17)

 1-Chúa khuyên Thần khác chớ thờ

2- Cũng đừng chạm tượng nương nhờ muôn nơi

3- Chớ lấy danh Chúa làm chơi.

4- Biệt riêng ngày Thánh một nơi kỉnh kiền

5- Hiếu kính cha mẹ hiện tiền.

6- Giết người đừng phạm Chúa khuyên giữ mình.

7- Tránh chuyện ngoại tình,dâm bôn

8- Từ bỏ trộm cắp là tôn trọng mình.

9- Chớ làm chứng dối linh tinh

10- Không tham của chẳng do mình làm ra

 Mười điều răn bảo gần xa

 Là con dân Chúa chúng ta giữ gìn

 Ms Đức

 

Lượt truy cập

003272480
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
0
0
3272480

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893