VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Giới thiệu Hội Thánh

 

Kính Chào mừng quý vị đến thăm trang nhà của Hội Thánh Phục Hưng Đắc Thắng.

Ứớc mong trang mạng của Hội Thánh sẻ đem lại sự hửu ích trong hành trình tâm linh của quý vị

 VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER
TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

 
2195 Hwy 138, Riverdale, GA, 30296

 

Vài Nét Về Hội Thánh Phục Hưng Đắc Thắng

Hội Thánh Chúa Tại Riverdale, Atlanta ,Georgia; USA được Chúa Thăm Viếng Phục Hưng 1996, nhưng Hội Thánh Chưa Kinh Nghiệm , đã bị xao lảng trong những năm qua. Nay được Chúa Phục Hồi lại qua những lời Tiên Tri Chúa Hứa, và bắt đầu Cầu Nguyện Hai năm nay mỗi đêm.

 

Chúa đã khải Thị Thành Lập : For God Loves, INC: Evangelist. &


Heavenly Songs Ministries

 

Như mạng lệnh của Chúa Mathiơ 28:18-20;Mác 16:15-20 & Công Vụ 1:8.

 

Lời Chúa được Tôn Cao như Mathiơ 5:18-19; II Timôthê 3:16-17 & Khải Huyền 22:18-19.

 

Hiện nay trong Hội Thánh đang có Chương Trình Đào Tạo Mục Vụ (ISOM ) International School of Ministry Từ năm 2000 đến nay. Chương Trình Vision Resource của Vision International University, và Vision College Resource Center For Vietnam.

 

Vậy trước ngày Chúa trở lại có lời Đức Chúa Trời Phán: “Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ dổ Thần Ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta , Chúng nó đều nói lời Tiên Tri. ”Công Vụ 2 : 17-18  

 

 

VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 Hwy 138,Riverdale, GA, 30296

(770) 961-9509

www.vrmcenter.com

 

Rev. Cao Huu Tinh

Senior Pastor

(770) 961-9509

 

Rev. Huynh Linh Luc

Associate Pastor

(678) 768-2077

 

Rev. Nguyen Luan David

Assistant Pastor

(770) 500-4841

 

Rev. Nguyen Van Ba

Assistant Pastor

(678) 431-4122

 

Rev. Nguyen ThuyTien Lena

For God Loves:Evangelist

(770) 500-4843

 

Rev. Pham Hieu Duc

Out-Reach Ministry

(404) 452-5130

 

Rev. Nguyen Van Phuong

Out-Reach Ministry

(770) 757-3966 

 

 Chi Nhánh Trung Tâm Mục vụ Phục Hưng Đắc Thắng

  ( Cơ Sở 2)Tại The Rock Baptist Church

Victory Revival Center

Quản Nhiệm: Rev.Duc Pham

6188 Highway 42 Rex GA 30273

Phone: 404- 452-5130_ 678- 490-3695

 Trường Chúa Nhật: 2:00- 2:50 PM

 Giờ Thờ Phượng: 3:00 -4:30 PM

 Kính Mời quý vị đến Tham dự Lễ Thờ Phượng hoặc thăm viếng Trang Nhà  Phục Hưng Đắc Thắng Để Biết Chúa Là Ai? Ngài Đã Làm Gì Cho Chúng Ta và Ngài Muốn Chúng Ta Phải Làm Gì Cho Ngài.

Amen

Lượt truy cập

003262093
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
445
4167
16438
3262093

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893