VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Sinh hoạt Hội Thánh

 

Victory Revival Church

Hội Thánh Phục Hưng Đắc Thắng

www.hoithanhphuchungdacthang.com

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296   

Hội Thánh Phục Hưng Đắc Thắng

Trường Chúa Nhật Các Ban                  9: 30 AM – 10: 30 AM

Cầu Nguyện Phấn Hưng:                       8: 00 PM Thứ tư & Thứ Bảy

Thờ Phượng:                                         10: 45 AM – 12:30 PM

Tối Thứ Tư:                                            7: 00 PM –9:00 PM

Ban Thờ Phượng                                   9:00 PM – 10:00 PM Thứ Tư

Ban Thanh Niên:                                    8:00 PM Tối Thứ Sáu

 

 

 

 

Chi Nhánh Tại Rex City

6188 Highway 42 Rex Ga 30273

(770) 961-7141 Vietnamese (404)452-5130

Trường ISOM: 2:00 PM -3:00 PM

 Thờ Phượng:3:00 PM- 4:30

MS Phạm Hiếu Đức & MS Thái Hữu Huyền (678)790-6517

 

 

 

HỘI THÁNH PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296   

(770) 961-9509(770) 961-9509 & (678) 768 -2077(678) 768 -2077

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           Rev. Cao Hữu Tình

                            (770) 961- 9509

Rev. Huỳnh Linh Lực                            Rev. Nguyễn Thành Luân

(678) 768 - 2077                                   (770) 500 - 4841

Rev. Nguyễn Văn Bá                           Rev. Lena Thuy Tiên Nguyên

(678) 431- 4122                                   (770) 500-4843

Rev.Phạm Hiếu Đức                             Rev Nguyễn Văn Phương

(404) 452-5130                                   (404) 543 8108

Pastor Nguyễn Trí Dũng

(678) 788-3952

Lượt truy cập

003262069
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
421
4143
16414
3262069

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893