VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Đời Sống Mới

Untitled-8 ĐỜI SỐNG MỚI

KT; Ga-la-ti 5:16 - 26.

16Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.

18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,

 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.

 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.

25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.

 Đời sống mới trong Chúa là đời sống như thể nào?

 Có nhiều người cho rằng Đời sống mới là một đời sống thịnh vượng, không bịnh tật đau ốm, an nhàn, được Chúa chu cấp đầy đủ  v. v Điều đó đúng nhưng chưa  đầy đủ. Vì mỗi con người có những nhu cầu khác nhau không biết thể nào để đáp ứng thõa mãn nhu cầu của họ, và con người chỉ nhìn bề ngoài, sự thịnh vượng nếu chỉ về vật chất thì không phải là cuộc sống sung mãn. Cho nên Kinh thánh cho chúng ta biết rằng  Đời sống mới trong Chúa là một đời sống phước hạnh theo tiêu chuẩn mà ĐCT định ra là đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể có kết quả cho Chúa. Ẩn chứa Thánh linh bên trong, và đồng thời cũng toát ra bên ngoài vẻ đẹp mà người khác có thể thấy được qua cuộc sống hiện tại.

 Đó là một đời sống theo Kinh thánh chỉ ra cho chúng ta thấy có 3 điều quan trọng  được ẩn chứa bên trong cũng như được biểu lộ ra bên ngoài của một người Cơ đốc nhân là

Vui mừng và Bình an Và nhân từ.

 Ba điều nầy là kết quả của một đời sống mới trong Chúa mà tôi nghĩ rằng ai ai cũng có ao ước đó.

 Vì sao? Vì cuộc sống dời nầy đa đoan, đa sự, cho nên vui ít mà buồn thì nhiều. Nhưng cuộc sống mới trong Chúa là vui mừng mãi mãi, cho dù có thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chỉ có người cơ đốc có Đức Thánh Linh ở cùng và  bước đi theo Thánh Linh  mới có sự vui mừng đó. Thi thiên 100 đã ngợi khen điều đó “Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho đức Giê hô va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng.”

 Có vui mừng thì mới có sự bình an và có vui mừng bình an thì mới có sự nhân từ.

 Con người không nhân từ là con người hay cáu ghét cau có “ Nắng cũng không ưa mà mưa cũng khó chịu” thiếu sự nhân từ thì hay cự cãi, gây gỗ. Một gia đình thiếu sự nhân từ của người cha người mẹ thì con cái sẽ  không có sự hiếu thảo, một xã hội mà không có sự nhân từ, thì con người dường như vô cảm, chính quyền không nhân từ là không vì dân vì nước mà chỉ đàn áp dân chúng . Nhân loại mà không có nhân từ thì sẽ Tranh chấp hơn thua,  Nước  nọ gây chiến với nước kia, cá lớn nuốt cá bé, suy đồi đạo đức, sống chết mặc bây, mạnh được yếu thua v.v

 Để so sánh sự không nhân từ qua câu chuyện của Anh Nam quốc Trung kẻ lại rằng anh ôm đứa con ruột của mình còn tay kia dí con dao vảo cổ chỉ đòi trả 300 nghìn đồng, nếu không thì anh giết đứa con ruột của anh… Đó là đời sống cũ của anh còn đời sống mới của anh thì như thể nào? ( Ms Nguyễn văn Trạng đã đến Ht)

 Vui mừng bình an và nhân từ không phải  gắng sức mà được, cũng không phải nhờ công đức mà có Duy chỉ nhờ đức Thánh linh ngự trong người đó mới có được.

 Vậy thì  làm cách nào để có kết quả của sự Vui mừng Bình an và nhân từ đó.

A/ Ba chất liệu cần có để xây nền tảng ĐỜI SỐNG MỚI là: YÊU THƯƠNG TIẾT ĐỘ VÀ NHỊN NHỤC

 1/Yêu thương trong Chúa, Chúa dạy như thể nào?

 Chúa dạy hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương ( 1 Cor 14:1)

 1 Giăng 4:1-16… Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương là ở trong ĐCT và ĐCT ở trong người ấy

 Vậy chúng ta dùng yêu thương để xây chiều sâu như là nền mòng của ngôi nhà mới vậy

2/ Tiết độ: (Có nghĩa là có chừng mực có điều độ) Kinh thánh dạy người Cơ Đốc  hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh chị em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chúng quanh anh chị em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được ( 1Phi-e-rơ 5:8)

 Vì người không tiết độ thì dễ sa vào chước cám dỗ, mà cám dỗ thì sẽ sanh ra tội ác.

 Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là ĐCT cám dỗ tôi; Vì ĐCT chẳng có sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không. cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui mình Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn sanh ra sự chết (Gia –cơ 1:13-15)

 Vậy chúng ta dùng tiết độ nó giống như kèo cột và  những bức tường bao phủ chống đỡ căn nhà Đời sống mới, không cho mọi chướng ngại cám dỗ đời thường xem vào trong Đời sống mới anh chị em.

3/ Nhịn nhục: Trước đây tôi đã có 1 bài giảng nói về nhịn nhục rồi bây giờ xin chỉ tóm tắt 1 câu  trong thư Gia cơ 1:3,4: “Vì biết rằng sự thử thách đức tin sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh chị em cũng trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào”

Nhịn nhục ví như  mái nhà che  chở  mưa nắng sương tuyết

 Yêu thương tiết độ và nhịn nhục là 3 chất liệu là nền tảng quan trọng để xây dựng 1 ngôi nhà Đời Sống Mới trong Chúa

 Nếu chúng ta xây nền móng càng sâu thì ngôi nhà hiện tại của chúng ta càng  bền vững móng càng sâu thì nhà càng cao yêu thương càng nhiều thì quyền năng phép là thành đạt càng lớn.. Khi chúng ta  dựng cột kèo tường vách thật tốt thì ngôi nhà  được chắc chắn. và bảo đảm  mđủ sức gánh được cái mái nhịn nhục . Ba điều  yêu thương, tiết độ nhịn nhục mà trọn vẹn thì cho dù có bão tố mưa đá hay tuyết băng Ngôi nhà mới của Đời   sống mới bền vững trong cõi hiện tại và cho đến  đến cõi đời đời, muôn đời về sau

 Khi chúng ta  đã xây dựng nên  1 ngôi nhà đời sống mới thì nhân tố, những nội thất bên trong ngôi phải Mềm mại trung tín và nhân từ. Không ai  bỏ công xây một ngôi nhà rất đẹp kiên cố mà  bên trong nội thất thô kệt hoặc chấp chứa trong nhà mình những người hung dữ hay lừa đảo cả. Cho nên 3 yếu tố mềm mại trung tín và nhân từ tôi ví von đó là  vẻ đẹp nội thất. Kinh thánh  gọi là bông trái của Đức Thánh Linh. Muốn giữ được tình yêu thương  trong Chúa cần phải có tâm lòng mềm mại. Muốn tiết độ tinh thức thì phải trung tín, trung tín những gì? Trung tín trong cầu nguyện, cầu thay trong dâng hiến, trong làm chứng trong việc học lời Chúa v.v. Muốn  nhịn nhục thì cần phải có lòng nhân từ

 Như vậy đời sống mới nó sẽ không như đời sống cũ nữa Vì đời sống cũ thì chỉ Đau khổ v họ chấp nhận Đời là biển khổ, Đời sống cũ chỉ lo lắng sợ hãi và bất an. Vì mọi sự chúng quanh đều dữ nên phải lấy sự dữ  để đối địch. Cho nê kết quả đời sống cũ là   lo lắng bất an và hung dữ còn đời sống mới Chúa cho ngược lại Vui mừng bình an và hiền từ

Chất liệu để xây

 Đời Sống Mới

YÊU THƯƠNG

 TIẾT ĐỘ

NHỊN NHỤC

Đức tính bồi đắp cho Đời Sống Mới

 MỀM MẠI

 TRUNG TÍN

 NHÂN TỪ

Kết quả Bông trái

Đời Sống Mới

VUI MỪNG

 BÌNH AN

HIỀN LÀNH

YÊU THƯƠNG quan trọng như thể nào?

( 1 Cô-rinh-tô 13:1-3) “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như tiếng đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chụi đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.”

"Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương" (1 Cô-rinh-tô 13:13).

 Chúng ta tiết độ những điều gì? Tại sao đời sống mới phải có tiết độ?

 (I Phi-e-rơ 2:11-12).Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” Khi ý thức rằng mình là những khách lữ hành trên đất, cuộc đời nầy chỉ là cõi tạm, chúng ta  có ngôi nhà tốt hơn, một chỗ ở tốt hơn mà Chúa đã sắm sẵn cho những ai tiết độ và trung tín trong Lời Ngài phán dạy thì chúng ta phải tiết độ tập tành trước một lối sống thiên đàng trên đất để khi bước vào nước Ngài thì không bị thử dường như qua lửa vậy.

Xác thịt” là bản tính tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh cho biết “xác thịt có những điều ưa muốn trái với Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:17). Ưa thích của xác thịt là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, v.v....Chúng ta cần tiết độ những điều xác thịt ưa thích vì những điều ấy chống trả với linh hồn, tức là làm hại linh hồn. Thật vậy, khi còn là người chưa tin Chúa, chúng ta chiều theo các việc làm của xác thịt và “làm con của sự thịnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3); tức là chúng ta đứng trong vị trí một tội nhân chờ ngày phán xét. Khi đã là con cái Chúa mà vẫn tiếp tục chiều theo xác thịt thì chúng ta sẽ làm buồn Chúa Thánh Linh, và linh hồn chúng ta sẽ không được hưởng phước hạnh của một con cái Chúa trên trần thế (Ga-la-ti 5:21b). Nếu không biết kiêng cữ những điều xác thịt ưa thích, linh hồn chúng ta sẽ bệnh hoạn vì tiêm nhiễm những căn bệnh của thế gian và chúng ta vẫn cứ sống trong bất an, buồn thảm. Chúng ta không thể làm muối của đất và ánh sáng của thế gian được.

Quý vị và tôi hãy tự  tra xét tâm lòng mình có bị tiêm nhiễm những “căn bệnh” nào của thế gian không? Hãy ăn năn cùng Chúa để Ngài chữa lành những bệnh tình của mình, và xin Ngài giúp  quý vị tiết độ những điều xác thịt ưa thích để được một tâm hồn lành mạnh như ý Chúa muốn cho bạn.

Lạy Chúa, giờ nầy xin cho con biết nhận diện những điều xác thịt ưa thích là những điều trái với Chúa Thánh Linh để con không chiều theo xác thịt, nhưng sống theo Chúa Thánh Linh trong mọi sinh hoạt của con.

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (Ga-la-ti 5:25).

Khi Đức Thánh Linh Giáng lâm trong Công vụ đoạn 2 chúng ta thấy họ nhận lãnh được,  và đời sống các môn đệ đầu tiên đã thay đổi như thế nào?  Chúng ta nhận thấy họ có một đời sống mới Đó là Giảng đạo của ĐCt theo các ngôn ngữ khác nhau

Sống với Chúa Thánh Linh là sống trong vui mừng, phước hạnh: Sau khi chứng kiến Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đệ trở về với lòng tin cậy vào lời hứa của Ngài: “Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lu-ca 24:48-49). Họ đã chờ đợi, và Lời hứa của Chúa đã ứng nghiệm, Chúa Thánh Linh khiến tâm linh các môn đệ được thức tỉnh, thay vì bị giam cầm trong nỗi sợ hãi đến nỗi phải trốn tránh, đóng cửa nhà, đóng cửa lòng, và đóng cả tâm trí, thì nay họ hăng hái nhiệt tình rao giảng Tin Mừng, vì được Chúa Thánh Linh trang bị năng lực sống động của Ngài.

Sức sống của Chúa Thánh Linh giống như làn gió trong lành, cung cấp cho con người sức sống tươi mới và tự do, đó là giải thoát khỏi sự sợ hãi và xiềng xích vô hình của tội lỗi. Trong Kinh Thánh, người sống theo Lời Chúa được ví như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết. Cây tốt được nhận biết bằng trái của nó, tín hữu tốt được nhận biết bằng trái Thánh Linh thể hiện qua cuộc sống: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sựvui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

 Đời sống mới là sống với Chúa Thánh Linh thì không sống theo xác thịt: Cơ Đốc nhân luôn luôn phải lựa chọn giữa những ước muốn và tham vọng của con người cũ với cuộc sống mới trong Chúa Thánh Linh. Ga-la-ti 5:16 dạy chúng ta: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Nếu để Chúa Thánh Linh quyết định đời sống của mình thì chúng ta có thể chống lại những điều ưa muốn theo bản tính xác thịt.

 Đời sống cũ là người sống theo xác thịt thì tư tưởng, ý muốn và hành động hướng về sự chết: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết” (Rô-ma 8:13). Ngược lại, người  có đời sống mới là sống theo Chúa Thánh Linh, thì chú tâm vào Chúa Thánh Linh và sẽ có cuộc sống bình an: “Chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6).

 Đời sống mới  là Sống với Chúa Thánh Linh là nghe Lời Đức Chúa Trời, làm theo, xưng nhận tội lỗi, xin được tha thứ, và biết ơn Ngài. Chúng ta hãy hết lòng, hết trí mà sống với Chúa Thánh Linh, vì đây là những gì Chúa muốn cho cuộc đời mình thực hiện. “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (Rô-ma 8:5).

Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con biết hạ mình, vâng phục bước theo Ngài để nhận được năng quyền chống lại những điều ưa muốn của xác thịt, và cũng có năng lực từ Ngài để có một đời sống mới , sống giống Chúa, tràn đầy yêu thương vui mừng và nhân từ.

 Mục sư Phạm Hiếu Đức

Lượt truy cập

003262083
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
435
4157
16428
3262083

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893