VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Salvation

THÔNG TIN ĐẠI HỘI 2019

Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng 2019        The Power of Revival “Đức Chúa Trời phán:...

Read more...

Thông Tin Đại Hội Phục Hưng 2016

Thông Tin Đại Hội 2016 : Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng 2016, Bắt đầu từ Friday ngày 8 tháng 4, 2016...

Read more...

Những Bước Chân Dẫn Đến Sự Hoà Thuận Với Chúa Trời

Đức chúa trời yêu bạn. Ngài muốn bạn sống hòa thuận với Ngài và nhận được sự sống vĩnh cữu.

Read more...

Ngài Đã Sống Lại, Thật Vậy Ngài Đã Sống Lại

Trong tác phẩm "History and Christianity (Nhà xuất bản Inter-Varsity cho phép sử dụng, 1964, Downers Grove, III),...

Read more...

THÔNG TIN ĐẠI HỘI 2019 (2)

Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng 2019        The Power of Revival “Đức Chúa Trời phán:...

Read more...

Encounter God

    Many people know about God, but few have had a life-changing encounter with Him. Having a personal...

Read more...

Vì Sao Jesus Chết?

Ngày nay nhiều người đi đây đó với chiếc thập tự đeo trên khoen tai, trên lắc tay, hoặc trên vòng...

Read more...

Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Chết?

Chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. ISa1Sm 20:3  NGƯỜI ta thường nghe nói rằng cả...

Read more...

Giai Nghia Kinh Thanh

  Thời xưa sứ đồ Phao-lô dạy Ti-mô-thê rằng: “ Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa...

Read more...

Lượt truy cập

003240677
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
569
5295
14282
3240677

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893