VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
Falang Database driver not enabled
 • live
 • ebook
 • video
 • teach

Cầu nguyện

Suy Niện Lời Chúa

Đang cập nhật

Cầu nguyện giải cứu

Register to read more...

Cầu nguyện Chữa Lành

Register to read more...

Cầu nguyện Phục Hưng

 CẦU NGHUYỆN CHO PHỤC HƯNG PHẤN HƯNG

Cầu Nguyện Mang Đến Phục Hưng

2 Sử Ký 7:1414và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.

 

Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm phần “Nhược bằng” hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, bỏ con đường tà. “Thì Ta” là phần của Chúa, nghe, tha thứ, cứu xứ khỏi tai vạ

 

Giải thích

Phục hưng là gì?

Phục hưng được giải thích trong Khải huyền 2:4-5 Trở lại với tình yêu ban đầu

Phục hưng là Chúa mang chúng ta trở lại vị trí mà chúng ta cần có để Ngài có thể làm công việc Ngài muốn làm

Phục hưng là dân sự Chúa trở lại mối liên hệ ngay thẳng với Chúa

Phục hưng là khi Chúa vận hành trong quyền năng giữa con cái Ngài, để mang họ trở lại với sự sống từ lòng chai lì, nguội lạnh, từ bỏ sự tà dâm thuộc linh để chung thủy với Đức Chúa Jêsus mà thôi.

Phục hưng là sự đáp lời của Chúa đối với sự khẩn nguyện cầu xin: rằng chúng ta đã mất quyền năng sự sống

Phụ hưng là cụm từ diễn tả sự sống bất bình thường trở về cách bình thường của Cơ đốc nhân

Cầu nguyện phục hưng là có sự ăn năn, tan vở trong hạ mình, về tội lỗi của cá nhân, của Hội thánh, quốc gia đã để tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Chúa

Phục hưng được sinh ra trong sự cầu nguyện và sự sống thánh khiết, kéo dài cho đến khi chúng ta từ bỏ việc cậy nhờ cánh tay của xác thịt mà chỉ nhờ cậy vào quyền năng của Chúa mà thôi.

 

Làm sao để lữa phục hưng bắt đầu? Gôm những viên than hồng lại với nhau

 

 

Phấn hưng, thức tỉnh tâm linh là gì?

 • Khi mà Chúa vận hành cách cụ thể khiến dân sự Ngài trở nên ảnh hưởng lây lang đến độ thế nhân nhận thấy sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Chúa bày tỏ giữa chúng ta khiến họ muốn đến gần để cũng nhận được phước hạnh như vậy.
 • Khi mà dân sự Chúa khiêm nhường, thanh sạch, mặc lấy quyền phép Đức Thánh Linh sống trong sự hiện diện và làm theo lời Chúa đến độ gây sự chú ý cho thế nhân.
 • Khi mà dân sự Chúa bùng cháy đến độ láng giềng, thế nhân sống chung quanh muốn đến để xem lữa xuất phát từ đâu.
 • Khi mà những Cơ đốc nhân được phục hưng, ăn năn tội lỗi mình trong sự hiện diện thánh của Chúa, khiến điều gẫy đổ được hàng gắn, sống theo chương trình ý định của Chúa, làm chứng về tình của Chúa trong quyền năng của Ngài.

 

 


Truyền giáo là gì?

Truyền giáo là kết quả của sự phục hưng, khi mà một Hội thánh đã được phục hưng đi ra trong quyền năng bởi Đức Thánh Linh, khiến người mù tối thấy được ánh sáng Tin lành quyền năng của Đức Chúa Jêsus. Phục hưng mang đến truyền giáo cách kết quả. Người lạc mất được cứu trong quyền năng lớn lao của Chúa. Trong một môi trường mạnh mẻ của cầu nguyện trong thánh khiết, sự ngợi khen đầy ơn, Chúa hành động cứu nhiều người để cả cộng đồng được đùa vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu mùa gặt là của Chúa, thì hãy xin Chúa của mùa gặt sai phái nhiều con gặt đi vào cánh đồng của Ngài.

 

Phục hưng kông phải là

 

Rởn gai ốc không phải là chúng ta nhảy múa cao bao nhiêu mà là chúng ta đi ngay thẳng trước mặt Chúa như thế nào

Không phải chỉ xin mà còn lắng nghe tiếng Chúa phán nữa.. Bạn chỉ có thể được phục hưng theo mức độ lắng nghe của bạn. Hãy để cho Chúa có thì giờ phán với bạn: “ Lắng nghe những điều Đức Thánh Linh muốn phán với bạn.”

Không đắc giá: Chúa cho không nhưng chúng ta phải trả _ giá phải trả

Tôn giáo không tốn kém bạn điều gì, nhưng phục hựng tốn bạn tất cả. Bạn mất mác điều gì? tỗi lỗi, kêu ngạo, danh tiếng, ham muốn của xác thịt, tình trạng thiếu quyền năng.

 

Phục hưng đến như nào? Mỗi lần một người.

 • Chăm nhìn Đức Chúa Jêsus
 • Chăm nhìn vào chính mình chứ không phải tội lỗi của người khác.

Chúa rất muốn phục hưng Hội thánh, và Ngài sẽ làm mỗi lần một người. Ngài sẽ gọi từng người từng tên để ăn năn bắt đầu lại đời sống thánh khiết, bắt đầu lại tình yêu ban đầu, bắt đầu lại sự vâng lời tuyệt đối.

 

Sự cầu nguyện cho phục hưng chỉ mạnh mẻ tương đương với

 • Tình yêu của bạn với Chúa
 • Sự chán ghét của bạn đối với tộ lỗi
 • Sự đầu phục của bạn đối với Đức Thánh Linh

“Lạy Chúa xin tra xét con” ai dám cầu xin điều nầy chắc chắn sẽ được phục hưng

 • Sự khao khát của bạn về sự hiện diện của Chúa dù phải trá giá nào đi nữa. Khao khát để thấy đời sống cá nhân của bạn, của Hội thánh được phục hưng bằng không sẽ hư mất. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chia xẻ sự vinh hiển của Ngài cho những người lợi dụng Chúa để lấy danh tiếng cho riêng mình.

 

Tại sao Hội thánh ngày nay không có sự phục hưng?

Thiếu hiểu biết. Ôsê 4:6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.

Chúng ta thỏa lòng với tình trạng thiếu quyền năng hiện tại. Hội thánh không có khải tượng cho phục hưng. Châm ngôn 29:18 Ðâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ...

Không chịu trả giá để hội đủ điều kiện Chúa đòi hỏi. Của sự hạ mình, ăn năn bỏ con đường tà, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa

 

 

Cầu nguyện Tin Chúa

Register to read more...

Lượt truy cập

003272480
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
0
0
3272480

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893