VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
Falang Database driver not enabled
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Video

CÁCH SỬ DỤNG THÌ GIỜ

CÁCH SỬ DỤNG THÌ GIỜ

CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

 

Tầm Quan Trọng Của Việc Sử Dụng Thì Giờ sử dụng thì giờ là quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền bạc. Bạn sử dụng tiền bạc không

David Nurris, nhà quản trị tại Los Angeles đã nói: "Cách bạn đúng, thì có thể điều chỉnh lại; song thì giờ, sẽ không bao giờ trở lại."

Hiệp hội Quản trị Hoa kỳ đã làm một cuộc thăm dò 180 công ty thương nghiệp, và đã cho biết rằng, lý do thất bại trong việc buôn bán của các công ty này là không biết cách quản trị thì giờ.

Thánh Kinh cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sử dụng thì giờ: "Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó người này năm ta lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận năm ta lâng đi làm lợi ra, và được năm ta lâng khác. Người đã nhận hai ta lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta lâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm ta lâng bèn đến, đem năm ta lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi năm ta lâng; đây này, tôi làm lợi ra được năm ta lâng nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận hai ta lâng cũng ngươi. Người chỉ nhận một ta lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra; nên tôi sợ mà đem đi giấu ta lâng của chúa dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả lại cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lâng của người này mà cho kẻ có mười ta lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi hai ta lâng; đây này, tôi làm lợi ra được hai ta lâng nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 25:14-30).

Phao-lô cũng nhắn nhủ người hầu việc Chúa, "Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:16).

Phương Cách Quản Trị Thì Giờ

Định rõ mục tiêu

Người hầu việc Chúa làm việc không có mục tiêu thì sẽ luôn tìm cách hoàn thành quá nhiều công việc một lúc. Người không thể làm theo ý muốn Chúa, và sẽ chẳng làm được điều gì tốt đẹp hết. Trái lại, người có mục tiêu rõ ràng thì sẽ hoàn thành được những công việc mình một cách tốt đẹp. Người biết chắc đang làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, và không bao giờ muốn hoàn thành tất cả công việc cùng một lúc.

Định rõ thứ tự ưu tiên

Người hầu việc Chúa nên sắp đặt công việc theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời nên phân biệt sự khác nhau của "công việc khẩn cấp" và "công việc quan trọng." Công việc khẩn cấp liên hệ đến thì giờ, còn công việc quan trọng liên hệ đến giá trị.

Dưới đây là ví dụ về sự sắp đặt các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên:

- Giảng dạy: Mục tiêu của tôi là muốn trở thành người giảng dạy Lời Chúa cách đúng đắn, qua phương pháp trình bày sứ điệp đầy thú vị, để giúp cho Hội chúng được tăng trưởng trong niềm tin và sự phục vụ Chúa.

- Quản trị: Tôi muốn trở thành người lãnh đạo Hội chúng qua việc huấn luyện, tổ chức, thúc đẩy, để con cái Chúa sẽ tham gia vào các ban ngành trong Hội Thánh.

- Cá nhân chứng đạo: Tôi muốn trở thành chứng nhân trung tín và kết quả trong việc đi ra làm chứng, truyền giảng, và chinh phục linh hồn tội nhân.

- Mục vụ: Tôi muốn trở thành người trung tín giúp đỡ Hội chúng qua các công việc: khải đạo, lễ hôn phối, lễ an táng, thăm viếng... để đem nguồn an ủi và phước hạnh cho nhiều người.

Tránh phí thì giờ

Để không phí thì giờ, người hầu việc Chúa nên biết rõ và tóm tắt các công việc phải làm. Người nên tự hỏi: Tại sao tôi làm điều này?"

- Giảm bớt những sự gián đoạn không cần thiết

- Học để nói "Không" (learn to say No!)

- Liệt kê tất cả việc phải làm

- Đừng thả trôi công việc

- Cẩn thận sử dụng thì giờ. Nếu ta mỗi ngày tăng lên 1/2 giờ làm việc, mỗi năm sẽ có thêm được 180 giờ.

Đặt kế hoạch cho việc tiết kiệm thì giờ

Người hầu việc Chúa nên đặt kế hoạch cho việc tiết kiệm thì giờ. Kinh nghiệm của những nhà quản trị cho biết cứ mỗi giờ có kế hoạch hẳn hoi sẽ tiết kiệm được 3 hoặc 4 giờ trong lúc thi hành.

Lập thời khóa biểu

Phương cách lập thời khóa biểu là liệt kê những hoạt động, so sánh với các mục tiêu và thứ tự ưu tiên. Đồng thời chia giờ ra cho từng việc và để bảng thời khóa biểu ở một nơi cho dễ thấy.

Dưới đây là một thời khóa biểu gợi ý.

THỜI KHÓA BIỂU

Ngày trong tuần ________ Ngày tháng __________

Giờ tới văn phòng __________

Giờ dưỡng linh ___________

Giờ họp với các nhân viên hoặc các ban ngành ______

Vấn đề thảo luận ____________________________

____________________________

____________________________

Giờ nghiên cứu (học hỏi) ________________________

Bài học KT cho buổi nhóm giữa tuần _________

Bài học Trường C. Nhật ___________________

Bài giảng ngày Chúa Nhật _________________

Lễ an táng ____________________

Lễ cưới _______________________

Các dịp khác __________________

Giờ gọi điện thoại _________

Giờ viết và trả lời thư từ _________

Giờ cho các công việc khác _________

Viết bản tin (newsletter) của Hội Thánh ______

Làm chương trình thờ phượng ________

Tin tức cho Trường C. Nhật __________

Các việc khác ___________

Giờ đi thăm viếng _________

Các việc khác nên làm __________

Phương Cách Kiếm Được Thì Giờ Cho Việc Học Hỏi

Một trong những công việc khó khăn nhất của người hầu việc Chúa là làm sao kiếm được thì giờ cho việc học hỏi. Dưới đây là kinh nghiệm của hai vị Mục sư về cách nào họ kiếm được thì giờ cho việc học hỏi.

Mục sư John Landes (quản nhiệm First Baptist Church, Richardson, TX)

Thì giờ học hỏi cho một mục sư không phải tự nhiên mà có. Chẳng ai có thể biệt riêng ra thì giờ nào đó trong ngày để người hầu việc Chúa dành cho việc học hỏi, nghiên cứu. Nhưng chính người phải tự hoạch định thì giờ ấy cho mình.

Sáng nay, tôi thức dậy lúc 6 giờ để hoạch định cho việc học hỏi và cầu nguyện. Tôi dành hai tiếng đồng hồ cho các công việc đó. Tôi nghĩ đây là thì giờ tốt nhất mà tôi có thể chọn. Tôi phải họp với các nhân viên từ 8:45 tới 10 giờ. Thì giờ còn lại trong ngày tôi có nhiều buổi họp khác phải tham dự. Tôi cần khải đạo cho những người đang gặp hoạn nạn, thử thách. Trong tay tôi đang có 35 tấm thẻ của những ân nhân hứa dâng hiến cho công việc Chúa mà tôi phải liên lạc hôm nay. Tôi cũng có hẹn gặp năm vị mục sư bạn trước giờ ăn trưa. Nếu Hội Thánh quyết định chiếu phim thuộc chương trình của Billy Graham, nhan đề For Pete's Sake, thì tôi phải tìm kiếm nhiều người bảo trợ cho cuốn phim đó.

Tôi cũng phải đến dự cuộc họp quan trọng có tầm vóc trung ương cách đây 7 dặm lúc 12:15. Thêm vào đó, văn phòng vừa báo cáo sáng nay có 2 tín hữu trong Hội Thánh mới qua đời.

Bằng cách này hay cách khác, ở giữa sự bận rộn đó, tôi phải tìm ra thì giờ cho việc chuẩn bị các bài học Kinh Thánh và bài giảng cho tuần này. Tối thứ tư tôi sẽ dạy sách Ê-phê-sô trong buổi nhóm cầu nguyện. Mỗi trưa thứ năm tôi phải dạy sách Cô-lô-se cho lớp học Kinh Thánh. Cộng thêm, tôi phải làm chủ tọa buổi họp đặc biệt của các chức viên thuộc Tổng hội vào sáng và chiều thứ năm. Sáng thứ sáu, tôi giảng ở Bishop College. Các buổi tối khác tuy không có sinh hoạt Hội Thánh, song tôi thường được mời đến dự các cuộc chiêu đãi khác khau.

Làm sao tôi tìm ra thì giờ để nghiên cứu hoặc chuẩn bị cho việc giảng dạy? Tôi không có đủ thì giờ, song tôi hay bỏ phí thì giờ. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách đề cập về việc quản trị thì giờ, nhưng tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho nan đề này. Trong lãnh vực tìm kiếm thì giờ cho việc học hỏi, tôi không nghĩ mình là một đấu thủ nhà nghề. Qua nhiều năm hầu việc Chúa, tôi cảm thấy mình chỉ là một người tầm thường về lãnh vực này.

Tuy nhiên, có vài ý kiến và đề nghị đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi nghĩ nó cũng sẽ có ích cho bạn. Tôi được phước hạnh nhiều qua thì giờ tỉnh nguyện sáng sớm. Thì giờ đó giúp tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị các bài giảng và bài dạy Kinh Thánh.

Để kiếm được thì giờ cho việc học hỏi, người hầu việc Chúa phải bắt đầu ngay lúc còn trẻ. Nếu bạn chưa làm điều đó, nên thực thi ngay hôm nay. Hãy chia công việc lớn ra thành từng phần nhỏ. Thực hiện mỗi lần một phần nhỏ ấy cho đến khi hoàn tất công việc lớn. Người hầu việc Chúa phải lợi dụng thì giờ, tìm kiếm thì giờ để chuẩn bị cho việc công bố phúc âm. Người phải nói được như Phao-lô: "Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Ga-la-ti 2:20).

Mục sư James G. Harris (quản nhiệm University Baptist Church, Fort Worth, TX)

Tại khúc quanh của thế kỷ, người hầu việc Chúa được gọi là mục sư. Mục sư thường được kể là người có nền học vấn tốt nhất. Hội chúng trông cậy vào người để được dạy dỗ, hướng dẫn. Người chẳng những là nguồn hiểu biết cho các vấn đề tâm linh, mà còn cho các vấn đề xã hội. Người chẳng những là nhà chú giải Thánh Kinh, mà còn thông giải cho các biến cố địa phương và thế giới.

Tuy nhiên, ngày nay có nhiều tín hữu trí thức trong Hội Thánh. Sự giảng dạy sai quy luật văn phạm sẽ bị em học sinh trung học đệ nhất cấp nhận ra. Có nhiều người trong Hội Thánh biết nhiều hơn Mục sư về các lãnh vực khoa học, lịch sử, văn chương. Đôi khi có người hiểu biết Thánh Kinh nhiều hơn mục sư nữa. Vì thế hơn lúc nào hết, người hầu việc Chúa bây giờ phải là một học giả. Điều đó không có nghĩa là người phải tách rời gia đình, Hội Thánh, nhân viên, thế gian, để giam mình nghiên cứu từ ngay này qua ngày khác.

Người hầu việc Chúa phải cần thì giờ học hỏi, song người cũng phải sẵn sàng khi Hội chúng cần người. Người phải dành thì giờ để trò chuyện, nâng đỡ những người đang có nan đề. Đồng thời người cũng phải sẵn sàng cho những nhu cầu khẩn cấp của Hội Thánh. Do đó, người hầu việc Chúa phải tận dụng mọi cơ hội để tìm ra thì giờ cho việc học hỏi, nghiên cứu.

Người hầu việc Chúa phải có đủ thì giờ tối thiểu cho việc đọc sách. Người phải đọc nhật báo, tuần báo, tập san thần học, tôn giáo. Cùng lúc đó, người phải dành đủ thì giờ cho việc chuẩn bị bài giảng. Người phải đọc qua toàn bộ Thánh Kinh mỗi năm một lần, và dành thì giờ để nghiên cứu những phân đoạn Thánh Kinh đặc biệt.

Nếu người hầu việc Chúa biết dành riêng thì giờ đọc hai bài giảng mỗi tuần, một năm sẽ đọc được hơn 100 bài giảng. Đây không phải đọc để giảng lại bài giảng của người khác, nhưng là để làm đầy lòng và trí với những bài giảng được ơn. Hơn nữa, người có thể lượm lặt những ví dụ minh họa, hoặc sự chú giải qua việc đọc các bài giảng của người khác.

Người hầu việc Chúa phải định ra bao nhiêu thì giờ cho việc chuẩn bị bài giảng. Có phải sử dụng 12 giờ là quá nhiều cho việc chuẩn bị bài giảng chăng? Một vị mục sư đầy ơn trong thế kỷ này đã nói rằng ta phải dành một giờ để chuẩn bị cho mỗi phút giảng Lời Chúa. Nếu ta định giảng 20 phút, thì phải dành ra 20 giờ cho việc chuẩn bị. Nếu đến cuối tuần mà ta vẫn chưa dành đủ giờ cho việc chuẩn bị bài giảng, ta nên ngừng những công việc khác và dành thì giờ cho công tác quan trọng này. Nhiều mục sư đã biệt riêng lúc sáng sớm hoặc ban tối cho việc nghiên cứu. Thời gian đó thích hợp nhất vì ít bị quấy rầy và chuông điện thoại cũng không còn reo.

Mỗi người hầu việc Chúa phải hoạch định chương trình học hỏi cho chính mình. Người phải nhận biết là phải tranh thủ từng giây phút để nghiên cứu và chuẩn bị Lời Hằng Sống cho những người đang mong đợi thức ăn thuộc linh.

Phương Cách Đọc Thánh Kinh Trong Giờ Dưỡng Linh

Nếu ta có giờ dưỡng linh hằng ngày, ta sẽ có quyền năng để hầu việc Chúa kết quả. Chúa Giê-xu thi hành chức vụ đầy năng quyền, vì Ngài biết dành thì giờ thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Mác 1:35 chép: "Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó." Nhiều người ngày nay rời bỏ chức vụ vì họ thiếu liên lạc với quyền năng hằng sống của Đức Chúa Trời qua giờ dưỡng linh.

Giờ đầu tiên trong ngày ta nên dành riêng cho Đức Chúa Trời để đọc Thánh Kinh và cầu nguyện

Giờ đầu tiên trong ngày là giờ quan trọng nhất, vì thế ta nên sử dụng nó để tương giao với Đức Chúa Trời. Trước hết, ta phải đến với lời Đức Chúa Trời, sau đó mới có thể đến với dân Ngài.

Chương trình đọc Thánh Kinh trong giờ dưỡng linh

Người hầu việc Chúa nên biệt riêng một giờ mỗi ngày cho việc đọc Thánh Kinh. Người luôn mở đầu cho việc ấy bằng sự cầu nguyện và mong đợi ơn phước Chúa. Đây là thì giờ người có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời và để Ngài phán dạy. Người nên chọn trước một trong những sách của Thánh Kinh để đọc (chẳng hạn sách phúc âm Giăng). Mỗi lần đọc một phân đoạn trong sách đó cho đến khi đọc xong cả sách. Đang khi đọc Thánh Kinh, ta nên tự hỏi: "Đức Chúa Trời phán dạy điều gì cho tôi hôm nay qua Lời Ngài?" Ta có thể gạch dưới những câu Thánh Kinh có ý nghĩa đặc biệt cho mình. Đoạn ghi lại những điều Chúa dạy trong một quyển tập hoặc trong những trang giấy rời và giữ lại để làm tài liệu.

Ta phải đọc Lời Chúa để trước hết nuôi dưỡng linh hồn mình, và sau đó để nuôi dưỡng linh hồn người khác.

Thế nào việc đọc Thánh Kinh trong giờ dưỡng linh có thể giúp cho sự giảng dạy của người hầu việc Chúa

Những điều Chúa dạy trong giờ dưỡng linh sẽ giúp rất nhiều cho sự giảng dạy của người hầu việc Chúa. Ta nên sử dụng nó để khai triển thành một loạt bài giảng. Chuẩn bị bài giảng theo cách này chẳng những sẽ giúp cho cho chính mình mà còn cho Hội chúng. Nó giúp ta có thể hoạch định trước việc chuẩn bị bài giảng, và vì vậy ta sẽ không còn lo lắng trong sự quyết định tuần này phải giảng gì.

Người hầu việc Chúa chuẩn bị bài giảng theo lối trên sẽ thực sự mang Lời Chúa đến với Hội chúng. Nó sẽ giúp các tín hữu hiểu Thánh Kinh rõ ràng hơn và sâu nhiệm hơn.

Dưới đây là những bố cục bài giảng do mục sư R. F. Yawberg, quản nhiệm North Highlands Church of Christ, Ft. Wayne, Indiana, ghi lại trong giờ dưỡng linh.

Chúa Giê-xu Trước Khi Giáng Sinh

Giăng 1:1-14

1. Chúa Giê-xu hiện hữu từ trước vô cùng (c. 1)

2. Chúa Giê-xu tạo dựng muôn vật (c. 3)

3. Chúa Giê-xu ban cho người tin Ngài đời sống mới (c. 10-14)

Chiên Con Trong Máng Cỏ

Giăng 1:29-34

1. Chiên Con trong truyền thống Do thái

2. Chiên Con của Đức Chúa Trời ngày nay

 {Ms Duc  sao chep  trong sach HAU VIEC CHUA}

Truc Tuyen

Truc Tuyen

Dai Hoi Phan Hung tai Cambodia

Video for God Love

lửa phuc hưng tại cà mau

Thank you submit form

Contact Cofirmation- We Received Your FORM .
We will get back to you soon. Thank You

Lượt truy cập

003272480
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
0
0
3272480

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893