VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
Falang Database driver not enabled
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Nhu Liệu

Bộ Gõ Tiếng Việt

a. Bộ gõ Vietkey
Bộ gõ tiếng Việt được giới văn phòng sử dụng nhiều vì tích hợp sẵn bộ Font TCVN, VNI..
Download: Vietkey 2000 Full - Dung lượng 12 MB.
Download Vietkey 2000 Full
 
b. Bộ gõ Unikey
- Unikey có kèm phần mềm chuyển mã và cho phép chuyển đổi rất nhiều mã khác nhau
Download Unikey 
 
c. Bộ gõ VPSKey 
VPSKeys 4.3 (latest version) - Downloaded 791585 times -
Vietnamese Keyboard Driver for Win95-98, ME, NT4, Win2000 and Win XP
View VPSKeys User manual online (Vietnamese version, English version)

 

1. Font tiếng việt Unicode

                                                                                                                                                            DOWNLOAD ALL
Arial Comic Sans Courier New Palatino
Tahoma Times New Roman Trebuchet Verdana
Aachen AGOldFace Algerian Allegie
Amazone AmericanUnc Amherst Arabia
Architecture Arial-Rounded Ariston Arrus
Arrus-Black        AvantGarde AvantGarde-Demi     Aztek
Bandit BankGothic Barmeno-ExtraBold         Bauhaus-Heavy    
Bauhaus-Light               Bauhaus-Medium Bedrock            Bellevue            
Benguiat BertholdScript I Bodoni Bodoni BC
Bodoni EB                    Bodoni-PosterCompressed    Bookman Bookman-Demi          
Boton Boulevard  Braggadocio Broad
BrushScript Casablanca  Casper OpenFace Centurion Old 
Chaucer Chelthm Clarendon Clearface Gothic
Colonna Commerce Cond Commerce C Commercial Script 
Compacta  Cooper  Coporate  CopperplateGothic 
Corsiva  Courier  Coutdown Dauphin Desdemona
Digital Domcasual  Dur  Elephant
ErasContour  Erie-Black  Exotic FetteFraktur 
Fillmore  Frankfurter  Frankfurt Gothic Freeform 
Freehand FreeStyle  Frutiger  Frutiger-Light 
Fujiyama  Fujiyama-LightCondensed Futura  Futura-Black 
Galleria  Garamond Gatineau  GeoSlab703 C 
GeoSlab703 E  GillSans GillSans-Condensed  GoudyOld 
GoudyText  Harpoon  Harrington  Helvetica C 
Helvetica N  Hobo  Imago-ExtraBold  Impact 
Isadora  Jamai  Joanna Jupiter 
Kaufmann  Kids  Korinna Kun Medium 
LatinWide  LinoScript  Linotext  Lithosgraph
Lucida HandWriting Lydian Memorandum  Murray 

Mystical Nebraska

New Century NewCentury-Narrow News Gothic 
Nueva  Nueva-BoldExtended  NuptialScript  Officina Sans 
Officina Serif    Onyx  Optima  Oranda
Palatino  Park Avenue  Pepita  Perpetua
Post Antiqua  President  Revue  Rockwell-ExtraBold 
Russell Square  Salina Display Sans Serif Scribble 
Script  Serpentine  Serpentine Sans SerpentineSans L 
Shelley Allegro  Signature Light  Slogan  Snell 
Souvenir  Staccato  Standout  Stencil 
Stop  Switzerland SwitzerlandCondensed  Tekton 
Tiffany Tiffany Heavy  Times Times-Narrow 
Tubes  Umbra University Utopia 
Viva  Viva B  Vivienne  Vogue-ExtraBold 
Walbaum Windsor  WoodType Demi ZapfChancery 

Lớn Bấy Duy Ngài

1.Khi xem muôn vật do tay chân Chúa sáng tạo chúng
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ

      ÐK: (1,2,4,5)
      Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời
      Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài
      Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời
      Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay!
Các thiên thần sấp trước Ngài
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Lời Nguyện Kính Yêu

1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài
Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi
không phai qua muôn cảnh đời
Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha

Ngợi Danh Jêsus

1.  Ngợi danh Jêsus vinh hiển quyền oai!
Thiên thần cùng quì lạy mãi,
Cung Kính cúi dâng vương miện,
Tôn Ðấng Chúa tể trên đất, trời, biển.
Ð.K: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai,
Tung hô Chúa tể của muôn muôn loài.

Thánh Thay Thánh Thay, Thánh Thay

1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Ðấng Chủ tể oai quyền
Ðang khi tưng tưng sáng, chúng tôi đà dâng khúc hoan ca
Thánh thay, Thánh thay, trí dõng ái đức vô biên
Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, rạng lòa

2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Các thánh bái chiêm Ngài,
Tung hô danh tôn quí, gieo kim miện quanh biển lưu ly; Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, cúi xuống trước Chúa linh oai;
Ðấng xưng nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.

Lượt truy cập

003272480
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
0
0
3272480

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893