VICTORY REVIVAL MINISTRY CENTER

2195 HWY 138 SW, RIVERDALE, GA 30296

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG

  Cảm Ơn Quý Tôi Tớ con cái Chúa xa gần đã tham dư Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng. Xin Quí Vị Nhấn vào Ảnh và Ghi Danh Đại Hội Phục Hưng 2019 bắt đầu từ Bây giờ cho đến  hạn Chót Ghi Danh là Ngày 29 tháng 3 ,2019 .. Đại Hội 2019 sẽ bắt đầu vào tối Thứ Sáu  lúc 7:00pm  ngày 12 tháng 4 đến Trưa chúa nhật 1:00pm 14 tháng 4 năm 2019 ( Apr -12,13,14- 2019). Xin Chúa Ban Phước dư dật trên mỗi Quý Vị  
Falang Database driver not enabled
  • live
  • ebook
  • video
  • teach

Nhu Liệu

Lời Nguyện Kính Yêu

1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài
Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi
không phai qua muôn cảnh đời
Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha

Ngợi Danh Jêsus

1.  Ngợi danh Jêsus vinh hiển quyền oai!
Thiên thần cùng quì lạy mãi,
Cung Kính cúi dâng vương miện,
Tôn Ðấng Chúa tể trên đất, trời, biển.
Ð.K: Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai,
Tung hô Chúa tể của muôn muôn loài.

Thánh Thay Thánh Thay, Thánh Thay

1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Ðấng Chủ tể oai quyền
Ðang khi tưng tưng sáng, chúng tôi đà dâng khúc hoan ca
Thánh thay, Thánh thay, trí dõng ái đức vô biên
Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, rạng lòa

2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Các thánh bái chiêm Ngài,
Tung hô danh tôn quí, gieo kim miện quanh biển lưu ly; Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, cúi xuống trước Chúa linh oai;
Ðấng xưng nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.

Lớn Bấy Duy Ngài

1.Khi xem muôn vật do tay chân Chúa sáng tạo chúng
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ

      ÐK: (1,2,4,5)
      Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời
      Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài
      Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời
      Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay!
Các thiên thần sấp trước Ngài
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Lượt truy cập

003272480
Hôm nay
Tuần này
Trong tháng
Tổng truy cập
0
0
3272480

Liên hệ

TRUNG TÂM MỤC VỤ PHỤC HƯNG ĐẮC THẮNG
Địa chỉ  : 2195 HWY 138 Riverdale, GA 30296
Email  : phuchung@vmrcenter.com
Điện thoại  : (770) 961-9509 & (770) 996-1893